Dĩa Mo Cau Vuông 20 x 20

Dĩa được sản xuất từ mo cau tự nhiên, thông qua quá trình xử lý không hóa chất và chất bảo quản nhằm tạo nên sản phẩm thân thiện môi trường an toàn sức khỏe.

Danh mục: