CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ PHÚC THỊNH
Địa chỉ trụ sở chính : 680-Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0938845009
Điền Thông Tin Để Tư Vấn